You are here: Home Project Consultant Residential Building

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน กรกฎาคม 2560

โครงการ : หอพัก Holiday Inn

เจ้าของ : บริษัท วานา นาวา หัวหิน จำกัด

รายละเอียดโครงการ : อาคารพักอาศัยรวมสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 96 ห้อง

พื้นที่ก่อสร้าง : 4,266 ตร.ม.

ที่ตั้ง : ถนนซอยหัวหิน91 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ : 46,705,900.00 บาท (รวม Vat 7%)

โครงการแล้วเสร็จ : 30 พฤศจิกายน 2560

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  มิถุนายน 2560

holiday20860holiday20860holiday20860holiday20860holiday20860holiday20860holiday20860holiday20860holiday20860holiday20860

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน พฤษภาคม 2560

holiday20760holiday20760holiday20760holiday20760holiday20760holiday20760holiday20760holiday20760holiday20760holiday20760

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน เมษายน 2560

holiday20660holiday20660holiday20660holiday20660holiday20660holiday20660holiday20660holiday20660holiday20660
sth sti stne sthn sthe ido geo designlocal qsm saauto aksa sthd thaieng