Article Index
แฮปปี้ คอนโด ดอนเมือง เดอะ เทอมินอล
Page 2
All Pages

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน ธันวาคม 2560

โครงการ : แฮปปี้ คอนโด ดอนเมือง เดอะ เทอมินอล

เจ้าของ : บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด

รายละเอียดโครงการ :

เป็นที่พักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร

จำนวนห้องพักรวม 1,070 ห้อง มีพื้นที่ส่วนกลาง Club House, สระว่ายน้ำ ฟิตเนส พื้นที่สีเขียวจุดพักผ่อน

พื้นที่ก่อสร้าง : 41,092 ตร.ม.

ที่ตั้ง : ถ.สรงประภา เขต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ : 779,916,705 บาท

โครงการแล้วเสร็จ :

ระยะเวลาก่อสร้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม 2561

ระยะเวลาเก็บแก้ไขงาน (Defect) 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2561 ถึง มีนาคม 2561

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  พฤษจิกายน 2560

happycondo012018happycondo012018happycondo012018happycondo012018happycondo012018

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  ตุลาคม 2560

happycondo122017happycondo122017happycondo122017happycondo122017happycondo122017

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  กันยายน 2560

happycondo112017happycondo112017happycondo112017happycondo112017happycondo112017sti sth