ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน เดือน กรกฏาคม 2560

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

ตรวจสอบเหล็กเสริมพื้นอาคาร

ตรวจสอบดิ่งเสาอาคาร

ตรวจสอบแนวฉาบผนังห้องน้ำ

ตรวจสอบเหล็กเสริมโครงสร้างบันได

ตรวจสอบงานติดตั้งผนัง Precast

ตรวจสอบเหล็กอาคาร 6 ชั้นสระว่ายน้ำ

ตรวจสอบระยะ Unistrut อาคาร 6 ชั้นสระว่ายน้ำ

ตรวจสอบงาน Screeding อาคาร 6 ชั้น 31

ตรวจสอบการติดตั้ง Bracket อาคาร 5

ตรวจสอบงาน Setting out line อาคาร 5 ชั้น 48

ตรวจสอบงาน Water Test for Sliding Door Type of Balcony อาคาร 6 ชั้น 12

ตรวจสอบงานฉาบผิวผนัง BB Wall อาคาร 6 ชั้น 16

ตรวจสอบ Startpoint Tiling อาคาร 6 ชั้น 16

ตรวจสอบระดับ Ceiling Work อาคาร 6 ชั้น 20

ตรวจสอบงาน Installation BB Wall อาคาร 6 ชั้น 38

ตรวจสอบ Furniture อาคาร 5 ชั้น 4

test ขังน้ำท่อ RL บริเวณระเบียง

test ขังน้ำท่อ RL บริเวณระเบียง 2

test ขังน้ำท่อ RL บริเวณระเบียง 3

ตรวจงานแก้ไขท่อ FD ในห้องน้ำ

ตรวจสอบการติดตั้งท่อ waste , kitchen waste , soil ในห้องพัก

ตรวจสอบการติดตั้งท่อ waste , kitchen waste , soil ในห้องพัก 2

ตรวจสอบการติดตั้งบล็อกไฟลงผนังห้องพัก

ตรวจสอบการติดตั้งบล็อกไฟลงผนังห้องพัก 2

ตรวจสอบตำแหน่งและระดับหัว soil , vent , kitchen waste ,waste ในห้องพัก

ตรวจสอบตำแหน่งและระดับหัว sprinkler ในห้องพัก

ตรวจสอบตำแหน่งและระดับหัว sprinkler ในห้องพัก 2

ตรวจสอบตำแหน่งและระดับหัว sprinkler ในห้องพัก 3

ตรวจสอบตำแหน่งและระดับหัว sprinkler ในห้องพัก 4

ตรวจสอบตำแหน่งและระดับหัว sprinkler บริเวณทางเดิน

ตรวจสอบติดตั้ง FCU

ตรวจสอบติดตั้ง SAD,EAD Drain Air

ตรวจสอบ genertor ก่อนการติดตั้งจริง

ตรวจสอบการทำงานของ hydraulic car park อาคาร2

ตรวจสอบการวางตำแหน่ง,ชนิดและขนาดท่อ

ตรวจสอบคุณภาพของหินก่อนปูผนัง

ตรวจสอบงานติดตั้ง hydraulic car park อาคาร2

ตรวจสอบงานติดตั้ง obstrution light อาคาร2 ชั้นดาดฟ้า

ตรวจสอบอุณหภูมิ air condition ในห้องพัก อาคาร2 ชั้น 13

ตรวจสอบตำแหน่งท่อ อาคาร2 ชั้นสระว่ายน้ำ

sti sth