ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 15 ธันวาคม 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบงานก่ออิฐ

2.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบงานดิ่งพร้อมฉาบผนัง

sti sth