ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 11 พศจิกายน 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1.นักศึกษาฝึกงานวางแผนงานล่วงหน้า

2.นักศึกษาฝึกงานถ่ายภาพการชี้หมุดในบริเวณพื้นที่โครงการทั้งหมด

3.นักศึกษาฝึกงานถ่ายภาพการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรออกจากไซต์งาน

sti sth