ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 14 ตุลาคม 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1.นักศึกงานฝึกงานตรวจสอบงานเช็ค Casting

2.นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบงานวัดค่าการยุบตัว (Slump) คอนกรีตก่อนเทเสาเข็มเจาะ

3.นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบงานเก็บแท่งคอนกรีตตัวอย่าง เพื่อนำไปทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

4.นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบงานเช็ค Room Metric

5.นักศึกษาฝึกงานทดสอบ Drilling Test เสาเข็มเจาะ

sti sth