ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 24 กันยายน 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1. นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบงานเหล็กเสริม, พร้อมเทคอนกรีตคาน

2. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบแผ่นพื้น Hollow Core ก่อนติดตั้ง

sti sth