ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 21 กันยายน 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1. นักศึกษาฝึกงานทำงานวัดความยาวรั้ว

2. นักศึกษาฝึกงานอ่านแบบสถาปัตยกรรมและแบ่งห้องต่างๆ ของแต่ละชั้นในโครงการฯ

3. นักศึกษาฝึกงานร่างตำแหน่งติตป้ายโลโก้บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด

4. นักศึกษาฝึกงานเช็ค Casting

5. นักศึกษาฝึกงานกำลังเปรียบเทียบ Material ณ สถานที่จริง

6. นักศึกษาฝึกงานตรวจเช็คระยะ Curb ห้องน้ำ (ช่องประตู)

7. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบระยะความสูงงานก่ออิฐเพื่อติดตั้งอ่างอาบน้ำ

8. นักศึกษาฝึกงานส่องกล้องวัดระดับ Table form

sti sth