ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 27 สิงหาคม 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบแนวเหล็กเสริมเสา

2. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบการเข้าแบบและเช็คดิ่งของแบบเสา

3. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบแนวเหล็กเสริมคาน

4. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบแนวเหล็กเสริมคาน


sti sth