Article Index
Politan Rive
Page 2
All Pages

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน กันยายน 2560

โครงการ : Politan Rive

เจ้าของ : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ : อาคารชุดอาศัยขนาดความสูง 56 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (2,351 ยูนิต, 8 ร้านค้า) และอาคารคลับเฮ้าส์ ขนาดความสูง 3 ชั้น 1 อาคาร

ที่ตั้ง : ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่ก่อสร้าง : 156,680 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ : 3,500 ล้านบาท

โครงการแล้วเสร็จ : ไตรมาส 1 (2562)

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน สิงหาคม 2560

PolitanPh11060PolitanPh11060PolitanPh11060

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน กรกฎาคม 2560

PolitanPh10960PolitanPh10960PolitanPh10960PolitanPh10960PolitanPh10960

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน มิถุนายน 2560

PolitanPh10860PolitanPh10860PolitanPh10860PolitanPh10860PolitanPh10860


sti sth thaieng aksa saauto