Liv@49

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 99.jpg

โครงการ : Liv@49

เจ้าของโครงการ : บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง จำกัด

รายละเอียดโครงการ : เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จำนวนห้องพัก 260 ยูนิต จอดรถได้ 135 คัน

ที่ตั้ง : ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

พื้นที่ก่อสร้าง : 21,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ : 550 ล้านบาท

โครงการแล้วเสร็จ : กุมภาพันธ์ 2559

sth sti stne sthn sthe ido geo designlocal qsm saauto aksa sthd thaieng