Liv@49

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg

โครงการ : Liv@49

เจ้าของโครงการ : บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง จำกัด

รายละเอียดโครงการ : เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จำนวนห้องพัก 260 ยูนิต จอดรถได้ 135 คัน

ที่ตั้ง : ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

พื้นที่ก่อสร้าง : 21,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ : 550 ล้านบาท

โครงการแล้วเสร็จ : กุมภาพันธ์ 2559

September 2014

Liv49Update0957Liv49Update0957Liv49Update0957Liv49Update0957Liv49Update0957Liv49Update0957Liv49Update0957Liv49Update0957Liv49Update0957Liv49Update0957

August 2014

Liv49Update0857Liv49Update0857Liv49Update0857Liv49Update0857Liv49Update0857

July 2014

Liv49Update0757Liv49Update0757Liv49Update0757Liv49Update0757Liv49Update0757Liv49Update0757Liv49Update0757Liv49Update0757

June 2014

Liv49Update0657Liv49Update0657Liv49Update0657Liv49Update0657Liv49Update0657Liv49Update0657Liv49Update0657
sth sti stne sthn sthe ido geo designlocal qsm saauto aksa sthd thaieng