Article Index
เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า อ่อนนุช
Page 2
All Pages

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน ธันวาคม 2560

โครงการ : เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า อ่อนนุช

เจ้าของ : บริษัท เอกพัฒนกิจ จำกัด

รายละเอียดโครงการ : เป็นอาคารศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ และโรงแรม สูง 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

พื้นที่ก่อสร้าง : 9,688 ตร.ม.

ที่ตั้ง : ถ. สุขุมวิท 81 กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ : 1,500 ล้านบาท

โครงการแล้วเสร็จ : เมษายน 2561

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน พฤศจิกายน 2560

Century012018Century012018Century012018Century012018Century012018

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน ตุลาคม 2560

Century122017Century122017Century122017Century122017Century122017

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน กันยายน 2560

Century112017Century112017Century112017Century112017Century112017


sti sth