• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน มีนาคม 2561

โครงการ : เคนชิงตัน สุขุมวิท - เทพารักษ์

เจ้าของ : บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด

รายละเอียดโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย สูง 38 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 1,318 ห้อง

พื้นที่ก่อสร้าง : 62,159 ตารางเมตร

ที่ตั้ง : ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : 10 พฤศจิกายน  2562

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน กุมภาพันธ์ 2561

Kensington042018Kensington042018Kensington042018Kensington042018Kensington042018

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน มกราคม 2561

Kensington032018Kensington032018Kensington032018Kensington032018Kensington032018

Under Construction

Project Completed

sti sth